Wat doet Samen Presteren
voor mij ?

Werken met jaaruren: het kan vaak beter

Werken in de sport is niet altijd een 9 tot 5-baan. In sommige perioden kunnen de werkzaamheden oplopen, bijvoorbeeld om wedstrijden, toernooien en evenementen te organiseren. Op andere momenten in het jaar kunnen de werkzaamheden weer teruglopen. In de CAO Sport werken we daarom al langere tijd met jaaruren.

Uit onderzoek blijkt dat sportorganisaties nog niet overal de mogelijkheden van het werken met jaaruren (optimaal) benutten. De redenen kunnen hiervoor zeer divers zijn, organisaties kunnen:

  • een drempel ervaren om met jaaruren te werken;
  • de meerwaarde niet ervaren of zien;
  • worstelen met de uitvoering.

Geen doel maar hulpmiddel
De sociale partners hebben besloten de informatievoorziening en hulpmiddelen op het gebied van werken met jaaruren te verbeteren. Belangrijk uitgangspunt daarbij is dat werken met jaaruren geen doel is maar een instrument. Een hulpmiddel om de flexibele inzet van medewerkers te organiseren. ‘Het moet vooral simpel blijven en daar moeten we ons bewust van blijven’, aldus Lobke Mentrop, directeur van Werkgevers in de Sport (WOS). ‘Ook al hebben sociale partners nu veel nieuwe informatie en hulpmiddelen ontwikkeld, waardoor de indruk anders zou kunnen zijn.’

Meerwaarde
‘We hebben bewust gezocht naar sportorganisaties die ook tegen de hierboven genoemde problemen aanliepen’, zegt Mentrop. ‘Juist met deze organisaties wilden we kijken hoe we de meerwaarde van werken met jaaruren tot uitdrukking kunnen laten komen.’ Met hen is in februari een startbijeenkomst georganiseerd en nadien zijn deze organisaties betrokken gebleven bij de uitwerking van de instrumenten.

Nieuwe instrumenten
Met de nieuwe instrumenten krijgen werkgevers en werknemers meer handvatten om het werkaanbod en de beschikbaarheid van medewerkers beter op elkaar te laten aansluiten. Voor werkgevers betekent dit dat in drukke perioden voldoende werknemers beschikbaar zijn: een flexibele inzet van medewerkers kan worden georganiseerd. Voor werknemers geldt dat zij werk en privé beter in balans kunnen houden. Belangrijk blijft te beseffen dat de systematiek van werken met jaaruren nog steeds geen doel is, want daarmee zou de gewenste flexibiliteit als sneeuw voor de zon verdwijnen.

Bent u benieuwd naar het resultaat van de gezamenlijke inspanningen?

Bekijk de ontwikkelde instrumenten

Samenwerkende partijen:

  • WOS Werkgeversorganisatie in de Sport
  • FNV Sport
  • CNV Vakmensen
  • De Unie
Lees meer over onze samenwerking