Wat doet Samen Presteren
voor mij ?

Waarom een fonds?

Instrument voor venieuwing en professionalisering

Sociale partners in de sport sloten eind 2011 een Sociaal Contract voor de duur van vier jaar met daarin hun gezamenlijke visie op de toekomst van de arbeidsverhoudingen in de sportsector. Een belangrijk onderdeel van het contract is de oprichting van een arbeidsmarktfonds.

Hier vind je de statuten

Samen Presteren, Arbeidsmarktfonds voor de Sport is op 11 november 2013 opgericht. Samen Presteren streeft naar een goed functionerende en toekomstbestendige arbeidsmarkt in de sportsector. Met het creƫren en benutten van kansen bevordert zij de totstandkoming van moderne arbeidsvoorwaarden en arbeidsverhoudingen voor medewerkers en organisaties. Het fonds is geen doel op zich, maar een instrument om het proces van vernieuwing en modernising van de CAO Sport te ondersteunen, stimuleren en faciliteren.

Lees hier het meerjarenbeleidsplan van Samen Presteren

Samenwerkende partijen:

  • WOS Werkgeversorganisatie in de Sport
  • FNV Sport
  • CNV Vakmensen
  • De Unie
Lees meer over onze samenwerking