Wat doet Samen Presteren
voor mij ?

Waarom een fonds?

Instrument voor venieuwing en professionalisering

Samen Presteren, arbeidsmarktfonds voor de Sport, is op 11 november 2013 opgericht. Samen Presteren streeft naar een goed functionerende en toekomstbestendige arbeidsmarkt in de sportsector. Als meerwaarde van het fonds is benoemd:

  • sociale partners werken collectief aan landelijke thema’s
  • gezamenlijke lobby naar de overheid
  • mogelijkheid tot het aanvragen van hogere subsidies

Deze meerwaarde wordt beschreven in de Governance.

Governance Samen Presteren

Statuten Stichting Arbeidsmarktfonds voor de Sport

Met het creëren en benutten van kansen bevordert Samen Presteren de totstandkoming van moderne arbeidsvoorwaarden en arbeidsverhoudingen voor medewerkers en organisaties. Het fonds is geen doel op zich, maar een instrument om het proces van vernieuwing en modernising van de CAO Sport te ondersteunen, stimuleren en faciliteren.

Bekijk de CAO Sport 2022-2023

Lees hier het meerjarenbeleidsplan van Samen Presteren

 

Samenwerkende partijen:

  • WOS Werkgeversorganisatie in de Sport
  • FNV Sport
  • CNV Vakmensen
  • De Unie
Lees meer over onze samenwerking