Wat doet Samen Presteren
voor mij ?

Voor wie?

Organisaties en sociale partners in de sport

wosHet arbeidsmarktfonds ondersteunt organisaties en sociale partners binnen de sportsector op het brede gebied van arbeidsmarkt, loopbaanontwikkeling en personele vraagstukken.

Voor de oprichting van het arbeidsmarktfonds hebben de sociale partners eenĀ fonds-cao afgesloten waarin de doelstelling, werkingssfeer en financiering zijn vastgelegd. Deze fonds-cao is door de minister van SZW algemeen verbindend verklaard.

Dit betekent dat de rechten en plichten verbonden aan deze cao gelden voor alle werkgevers en werknemers uit de sector die vallen onder de werkingssfeer van de CAO Sport.

Samenwerkende partijen:

  • WOS Werkgeversorganisatie in de Sport
  • FNV Sport
  • CNV
  • De Unie
Lees meer over onze samenwerking