Wat doet Samen Presteren
voor mij ?

Financiering

Werkgeversbijdrage maakt fonds mogelijk

De sociale partners uit de sportsector, Werkgeversorganisatie in de Sport (WOS) en de werknemersorganisaties FNV Sport & Bewegen, CNV Vakmensen en de Unie, hebben afgesproken jaarlijks 0,2% van de bruto loonsom te reserveren voor het uitvoeren van activiteiten op het gebied van onder meer de arbeidsmarkt, arbeidsomstandigheden en volwassen arbeidsvoorwaarden in de sector. Deze activiteiten worden uitgevoerd door Samen Presteren, Stichting Arbeidsmarktfonds voor de Sport. De afspraak tussen sociale partners is vastgelegd in een fonds-cao Samen Presteren die door de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid algemeen verbindend is verklaard. Van daaruit is elke organisatie die onder de werkingssfeer van de fonds-cao valt verplicht om te voldoen aan de heffing en inning.

Reglement heffing en inning

Download reglement bezwaarcommissie

wos

 

 

Samenwerkende partijen:

  • WOS Werkgeversorganisatie in de Sport
  • FNV Sport
  • CNV
  • De Unie
Lees meer over onze samenwerking