Wat doet Samen Presteren
voor mij ?

Financiering

Werkgeversbijdrage maakt fonds mogelijk

Werkgevers en werknemers hebben aan de cao-tafel afgesproken dat werkgevers jaarlijks een werkgeversbijdrage van 0.2% van de brutoloonsom in het arbeidsmarktfonds storten.

De middelen die nu nog in het Fonds Arbeidsaangelegenheden Sport (FAS) zitten, worden geleidelijk overgeheveld naar Samen Presteren, waarna het FAS wordt opgeheven. Dit betekent dat het FAS een aanzienlijke bijdrage levert aan het goed op de rails zetten van het fonds en zijn activiteiten.

Reglement heffing en inning

Download reglement bezwaarcommissie

wos

 

 

Samenwerkende partijen:

  • WOS Werkgeversorganisatie in de Sport
  • FNV Sport
  • CNV Vakmensen
  • De Unie
Lees meer over onze samenwerking