Wat doet Samen Presteren
voor mij ?

Door wie?

Uitvoerings- en ondersteuningsorganisatie van de CAO-tafel

Werkgevers en werknemers in de sport hebben samen besloten tot de oprichting van het arbeidsmarktfonds Samen Presteren. Het fonds is de uitvoerings- en ondersteuningsorganisatie van de cao-tafel.

De werkgevers worden vertegenwoordigd door de Werkgeversorganisatie in de Sport (WOS) en de werknemers vertegenwoordigd door FNV, De Unie en CNV Vakmensen. Het bestuur bestaat uit Hanan Yagoubi, voorzitter (FNV),
Ko Andriessen (De Unie), Brigitte Musters (WOS), Willem Kruithof (CNV Vakmensen), Marc Elffers (WOS) en Paul Sanders (WOS) .

Samenwerkende partijen:

  • WOS Werkgeversorganisatie in de Sport
  • FNV Sport
  • CNV Vakmensen
  • De Unie
Lees meer over onze samenwerking