Wat doet Samen Presteren
voor mij ?

Contact

Neem contact op met Samen Presteren

Het secretariaat van Samen Presteren is gevestigd bij het CAOP in Den Haag.

T 070 376 57 65
F 070 345 75 28wos
info@samenpresteren.nu

Postadres
Postbus 556
2501 CN Den Haag

Bezoekadres
Lange Voorhout 13
2514 EA Den Haag

 

Samenwerkende partijen:

  • WOS Werkgeversorganisatie in de Sport
  • FNV Sport
  • CNV Vakmensen
  • De Unie
Lees meer over onze samenwerking