Wat doet Samen Presteren
voor mij ?

Over Samen Presteren

Samen werken aan de modernisering van de sportsector

wos‘Samen Presteren, Arbeidsmarktfonds voor de Sport’ is een fonds van en voor de sportsector. Werkgevers en werknemers werken hierin samen aan de ambitie om de arbeidsmarkt in de sector te vernieuwen en professionaliseren. Samen presteren we meer!

Samen Presteren initieert, stimuleert en financiert activiteiten gericht op een toekomstbestendige arbeidsmarkt en goed werkgeverschap. Het fonds ontwikkelt en verzamelt kennis, producten en instrumenten voor de sportsector. Deze worden verspreid via diverse kanalen, zoals deze website, publicaties, trainingen, congressen en bijeenkomsten. De behoefte van het werkveld staat hierbij altijd centraal.

Samen Presteren publiceert ieder jaar een jaarverslag inclusief jaarrekening met een verantwoording over de doelmatige en rechtmatige besteding van de middelen.

Zie de infographic voor meer informatie over de activiteiten van Samen Presteren.

Samen Presteren is actief binnen de volgende thema’s:

Samenwerkende partijen:

  • WOS Werkgeversorganisatie in de Sport
  • FNV Sport
  • CNV Vakmensen
  • De Unie
Lees meer over onze samenwerking