Wat doet Samen Presteren
voor mij ?

2. Meerjarenbeleidsplan Samen Presteren 2016 – 2020 – definitieve versie

2. Meerjarenbeleidsplan Samen Presteren 2016 - 2020 - definitieve versie

Samenwerkende partijen:

  • WOS Werkgeversorganisatie in de Sport
  • FNV Sport
  • CNV
  • De Unie
Lees meer over onze samenwerking