Wat doet Samen Presteren
voor mij ?

Update sectoranalyse sport: aandachtspunten voor duurzame inzetbaarheid in 2024

In 2021 werd een uitgebreide sectoranalyse uitgevoerd voor de sportsector, waaruit bleek dat zowel werkgevers als werknemers over het algemeen tevreden zijn over de sportsector. Maar de analyse wees ook op een aantal aandachtspunten op het gebied van duurzame inzetbaarheid (DI) van werknemers. Het arbeidsmarktplatform Samen Presteren heeft op basis hiervan een activiteitenplan ontwikkeld en uitgevoerd, gericht op het verbeteren van DI in de sportsector. Begin 2024 is besloten om dit plan verder te verbeteren en uit te breiden en te richten op negen thema’s rondom DI. Voorafgaand aan de ontwikkeling van dit plan zijn de aandachtspunten bij deze thema’s nader onderzocht. Dit onderzoek betreft een update van de sectoranalyse uit 2021.

De resultaten uit het onderzoek helpt het arbeidsmarktplatform bij de verdere ontwikkeling van het activiteitenplan, waarvoor nieuwe subsidie vanuit de MDIEU-regeling wordt aangevraagd. De onderzochte thema’s rond DI zijn:

 • Visie en beleidsontwikkeling voor DI
 • Strategisch en wendbaar leiderschap
 • Governance in de sport
 • Communicatie en voorlichting DI
 • Werkdruk
 • Ontwikkelaanbod young professionals (first time managers)
 • Integriteit en sociaal veilige werkomgeving
 • Diversiteit en inclusie
 • Omgaan met generatieverschillen

Interviews met vertegenwoordigers en sociale partners in de sportsector

De update van de sectoranalyse sport is gebaseerd op een quick scan van eerdere arbeidsmarktanalyses. Daarnaast zijn acht interviews afgenomen met vertegenwoordigers van verschillende sportbonden en sociale partners in de sportsector. In de interviews zijn de thema’s besproken die door het bestuur van Samen Presteren zijn aangedragen. Er is besproken waarom deze punten aandacht verdienen en wat daarvoor nodig is.

Meer weten?

Meer informatie over het onderzoek en de uitgebreide bevindingen en aanbevelingen per thema lees je in het onderzoeksrapport.

Samenwerkende partijen:

 • WOS Werkgeversorganisatie in de Sport
 • FNV Sport
 • CNV
 • De Unie
Lees meer over onze samenwerking