Wat doet Samen Presteren
voor mij ?

Versterking werkgevers en werknemers

Posities en versterking

Samen Presteren versterkt werkgevers en werknemers in de sport.

Samen werken wij aan:

 • Goede medezeggenschap binnen sportorganisaties door middel van medewerkersparticipatie en/of goed functionerende medezeggenschapsorganen
 • Duidelijkheid over de cao
 • Een goede pensioenregeling
 • Een goed gebruik van fiscale faciliteiten
 • Duidelijkheid over inschaling en functiewaardering
 • Kennis over de meest recente beleidsontwikkelingen

Activiteiten:

 • Vernieuwing medezeggenschap
 • cao-app
 • Onderzoek naar een betere pensioenregeling
 • Het verspreiden van kennis over fiscale faciliteiten
 • Het verspreiden van kennis in de sport over relevante beleidsontwikkelingen zoals de Wet Arbeidsmarkt in Balans
 • Een modern en actueel functiewaarderingssysteem – klik hier

Samenwerkende partijen:

 • WOS Werkgeversorganisatie in de Sport
 • FNV Sport
 • CNV Vakmensen
 • De Unie
Lees meer over onze samenwerking