Wat doet Samen Presteren
voor mij ?

Slimmer werken

Generatieproof maken CAO Sport

Tot op hogere leeftijd vitaal en gezond kunnen blijven doorwerken – dat is waar duurzame inzetbaarheid in essentie om draait. Deze investeringen – in gezondheid, opleiding en ontwikkeling, de organisatie van het werk, arbeidsverhoudingen en arbeidsvoorwaarden – vergroten het vermogen van mensen om gemotiveerd en productief aan het werk te blijven. Ze helpen de werknemer aansluiting te houden met de arbeidsmarkt. Er is behoefte aan een regeling rondom leeftijdsdagen die past bij de huidige maatschappelijke trends en ontwikkelingen. Een pilot waarin werkgevers en werknemers zullen participeren om tot een passende oplossing te komen biedt uitkomst.

Resultaat:

aanbevelingen op organisatie- en sectorniveau die aansluiten op geïnventariseerde wensen en hulpvragen om de duurzame inzetbaarheid van medewerkers te versterken.

Activiteiten uit voorgaande jaren:

wos

Samenwerkende partijen:

  • WOS Werkgeversorganisatie in de Sport
  • FNV Sport
  • CNV Vakmensen
  • De Unie
Lees meer over onze samenwerking