Wat doet Samen Presteren
voor mij ?

Presteren & ontwikkelen

Performance in de sport

Persoonlijke ontwikkeling en het realiseren van resultaten op ieder niveau horen bij de sport. De CAO Sport biedt ruimte aan werkgevers en werknemers om afspraken op maat te maken over resultaten, competenties en ambities. Het belonen van prestaties kan op veel meer manieren dan alleen in geld. Ook hier wordt vrijheid geboden voor onderlinge afspraken.

Samen werken wij aan:

  • het toepassen van goed functionerende functionerings- en beoordelingssystemen.
  • het stimuleren van prestatiegericht beloningsbeleid door het beschikbaar stellen van faciliteiten en basismodellen.
  • het ontwikkelen naar een meer marktconform salaris in de sport.

Activiteiten:

  • de introductie van een helder en goed beoordelingssysteem en de gesprekscyclus met training van management en medewerkers.
  • de actualisering,uitbreiding en herijking van de Competentiebibliotheek en de Functie Niveau Matrix.
  • het organiseren van een Sport Recordingsbijeenkomst over Presteren en ontwikkelen.

wos

Samenwerkende partijen:

  • WOS Werkgeversorganisatie in de Sport
  • FNV Sport
  • CNV Vakmensen
  • De Unie
Lees meer over onze samenwerking