Wat doet Samen Presteren
voor mij ?

Participatiewet

Iedereen doet mee

Sport is voor en van iedereen. Onze sector laat als geen ander zien dat je ondanks je beperkingen een winnaar kunt zijn. Niet alleen als topsporter, maar ook in en rondom de sportsector. Sociale partners vinden het van groot belang om invulling te geven aan onze maatschappelijke verantwoordelijkheid, het bieden van werk aan medewerkers met een arbeidsbeperking. Samen werken wij aan:

  • Een ‘Branchemodel Inclusief Werkgeven’ voor de sportsector met als doel dat werkgevers mogelijkheden gaan creëren om werk te bieden aan medewerkers met een arbeidsbeperking
  • Inspiratie en stimulatie rondom het thema ‘iedereen doet mee’

Activiteiten:

  • Werkgroep bijeenkomsten met sportorganisaties die bestaande voorbeelden van medewerkers met een arbeidsbeperking hebben
  • Communicatie rondom ‘Branchemodel Inclusief Werkgeven’

 

Samenwerkende partijen:

  • WOS Werkgeversorganisatie in de Sport
  • FNV Sport
  • CNV Vakmensen
  • De Unie
Lees meer over onze samenwerking