Wat doet Samen Presteren
voor mij ?

(modernisering) Arbeidsvoorwaarden

Samen bouwen

De moderne werknemer wil meer zeggenschap over zijn arbeidsvoorwaarden. De behoefte aan flexibiliteit, keuzevrijheid en ontwikkelingsmogelijkheden neemt toe. Veel sportwerkgevers denken daarom na over modernisering van hun arbeidsvoorwaarden en arbeidsverhoudingen. De wens van de sociale partners is om de modernisering van de arbeidsvoorwaarden en arbeidsverhoudingen de komende jaren voort te zetten.

Samen werken wij aan:

  • Een cao die goed aansluit bij de wensen en behoeften van de doelgroep
  • De CAO Sport op leesbaarheid en toegankelijkheid en inhoud en proces te moderniseren

Activiteiten:

  • Bijeenkomsten met de specifieke groepen (sportbonden, lokale sportorganisaties, provinciale sportservice bureaus en universitaire sportcentra) om de CAO Sport beter te laten aansluiten bij hun wensen en behoeften.
  • Strategiesessie waarbij op zowel het operationele als strategische vlak over de CAO Sport wordt gesproken. Er wordt ge├»nspireerd en input opgehaald om het proces, inhoud, toegankelijkheid, leesbaarheid en sport specifieke elementen (per deelsector) van CAO Sport te moderniseren. Bekijk hier de resultaten: klik hier
  • CAO-app Werken in de Sport – de CAO Sport toegankelijker en bekender maken, maar ook de betrokkenheid van werkgevers en werknemers vergroten. Een filmpje over de app: klik hier

Samenwerkende partijen:

  • WOS Werkgeversorganisatie in de Sport
  • FNV Sport
  • CNV Vakmensen
  • De Unie
Lees meer over onze samenwerking