Wat doet Samen Presteren
voor mij ?

Feiten & Cijfers

De arbeidsmarkt voor de sportsector nader onderzocht

Wie werken er in de Sport? Hoe staat het met instroom en doorstroom? Of met de werkdruk?

Door onderzoek te doen ontstaat een beeld van de arbeidsmarkt en belangrijke trends in de sector, zodat daarop kan worden ingespeeld. Het doel van de huidige onderzoeken is het geven van een actueel overzicht van de aard en omvang van de sector.
Ten tweede is het doel inzicht te krijgen in hoe de sportsector zich ontwikkelt op verschillende thema’s. Op deze thema’s wordt door sociale partners ingezet om de arbeidsvoorwaarden en –verhoudingen te verbeteren.

Samen werken wij aan:
Een duidelijk beeld van de arbeidsmarkt en de belangrijkste trends in de sector.

Activiteiten:

Samenwerkende partijen:

  • WOS Werkgeversorganisatie in de Sport
  • FNV Sport
  • CNV Vakmensen
  • De Unie
Lees meer over onze samenwerking