Wat doet Samen Presteren
voor mij ?

Duurzame inzetbaarheid

Iedereen doet mee

wosBinnen het thema Vitaliteit wordt onder de noemer ‘The next step in duurzame inzetbaarheid en vitaliteit’ een vervolg gegeven aan eerdere activiteiten. Het bevat een onderzoeks- en implementatietraject waarin werkgevers en werknemer actief participeren in duurzame inzetbaarheid op organisatieniveau. Met dit project wordt inzicht verkregen in de behoefte en de hulpvraag van werkgevers en werknemers in de Sport. Handvatten worden geboden om beleid rondom duurzame inzetbaarheid in de eigen organisatie in te richten. Daarnaast levert het de WOS inzicht in de behoefte en hulpvraag van werkgevers en werknemers om dit vervolgens om te zetten in passend beleid voor u als sportwerkgevers.

Resultaat:

aanbevelingen op organisatie- en sectorniveau die aansluiten op geïnventariseerde wensen en hulpvragen om de duurzame inzetbaarheid van medewerkers te versterken.

Activiteiten uit voorgaande jaren:

  • het verdiepen en verbeteren van de Sport RI&E.
  • het inventariseren van behoeften aan instrumenten en informatie op het gebied van gezond en vitaal.
  • het organiseren van een Sport Recordingsbijeenkomst, workshops, cursussen en een congres over vitaliteitsbeleid. Lees meer
  • vanuit de Sport Recordings Unplugged is het filmpje “Hoe blijf ik fit in mijn werk” gemaakt. Klik hier

Samenwerkende partijen:

  • WOS Werkgeversorganisatie in de Sport
  • FNV Sport
  • CNV
  • De Unie
Lees meer over onze samenwerking