Wat doet Samen Presteren
voor mij ?

Alternatieve financieringsbronnen in kaart brengen en benutten

Samen Presteren onderzoekt of er alternatieve financieringsbronnen zijn die kunnen bijdragen aan een betere arbeidsmarkt in de sport. De afgelopen jaren heeft Samen Presteren verschillende ESF-subsidies Duurzame Inzetbaarheid aangevraagd en verkregen. Het huidige ESF-programma ‘Voor de sport van morgen’, dat loopt van 2018 tot en met 2021, wordt voor een groot gedeelte mogelijk gemaakt met ESF-subsidie.

Samenwerkende partijen:

  • WOS Werkgeversorganisatie in de Sport
  • FNV Sport
  • CNV Vakmensen
  • De Unie
Lees meer over onze samenwerking