Wat doet Samen Presteren
voor mij ?

Aantrekkelijkheid sector vergoten

Beter worden

wos

Voor de sportsector ligt een mooie uitdaging om talent aan te blijven trekken, te binden en te boeien. Werknemer en werkgever hebben een gezamenlijk belang en gedeelde verantwoordelijkheid bij de realisatie van een sterk beleid voor loopbaan, ontwikkeling en mobiliteit in de sportsector. Duurzame inzetbaarheid is hierbij de kern.

Samen werken we aan:

 • een betere doorstroming van werknemers binnen de sportsector via een sectoraal mobiliteitsbeleid.
 • een collectief loopbaan- en ontwikkelingsplan en -aanbod voor iedere sportorganisatie.
 • een minimumbudget beschikbaar voor opleidingen en deskundigheidsbevordering.

Activiteiten:

 • continuering van het sport mobiliteit centrum (SMC) en de mobiliteitsmedewerker.
  Klik hier voor meer informatie.
 • ontwikkeling van een digitaal loopbaan- en ontwikkelpunt.
 • uitwerking van een collectief loopbaan- en ontwikkelaanbod op sectoraal niveau.
 • Sport Recordingsbijeenkomst Loopbaan en ontwikkelen.
 • Kickoff-bijeenkomst pilot EVC buurtsportcoaches. Lees meer
 • Vanuit de Sport Recordings Unplugged is het filmpje “Ken je eigen kracht” gemaakt. Klik hier
 • Vanuit de Sport Recordings Unplugged is het filmpje “Mijn droom, mijn ambitie” gemaakt. Klik hier
 • Nieuws uit pilot EVC buurtsportcoaches. Klik hier
 • Landelijke uitrol EVC buurtsportcoaches. Klik hier

Samenwerkende partijen:

 • WOS Werkgeversorganisatie in de Sport
 • FNV Sport
 • CNV Vakmensen
 • De Unie
Lees meer over onze samenwerking