Wat doet Samen Presteren
voor mij ?

Thema’s

Samen presteren: ruimte en groei

Sinds 2018 werken sociale partners in de sport met een herijkte “visie meerjarenafspraken (2018 t/m 2020)”. De zes inhoudelijke thema’s lopen parallel met de statutaire doelstellingen van Samen Presteren:

Samen Presteren initieert, stimuleert en financiert activiteiten gericht op een toekomstbestendige arbeidsmarkt en goed werkgeverschap binnen deze thema’s. Bekijk de thema’s en lees over de ambities en geplande activiteiten.

Samenwerkende partijen:

  • WOS Werkgeversorganisatie in de Sport
  • FNV Sport
  • CNV Vakmensen
  • De Unie
Lees meer over onze samenwerking