Wat doet Samen Presteren
voor mij ?

Thema’s

Samen presteren: ruimte en groei

Sinds 2016 werken sociale partners in de sport met een nieuwe “visie meerjarenafspraken (2016 t/m 2018)”. De vijf inhoudelijke thema’s van de voorgaande jaren zijn (soms iets anders vormgegeven) gehandhaafd: Presteren & ontwikkelen, Vitaliteit en Slimmer werken, Loopbaan & ontwikkelen, Pensioen en Fiscaliteit. Daarnaast wordt een aantal tijdelijke thema’s opgepakt: Participatiewet, Versterking werkgevers en werknemers en tot slot modernisering cao:

Samen Presteren initieert, stimuleert en financiert activiteiten gericht op een toekomstbestendige arbeidsmarkt en goed werkgeverschap binnen deze thema’s. Bekijk de thema’s en lees over de ambities en geplande activiteiten.

Samenwerkende partijen:

  • WOS Werkgeversorganisatie in de Sport
  • FNV Sport
  • CNV Vakmensen
  • De Unie
Lees meer over onze samenwerking