Wat doet Samen Presteren
voor mij ?

Sportmobiliteitscentrum: ook loopbaan- en ontwikkelpunt!

Het Sportmobiliteitscentrum (SMC) gaat de activiteiten uitbreiden. Om de mobiliteit in de sportsector te vergroten, gaat het SMC zich ook richten op loopbaanadvies, loopbaanbegeleiding en activiteiten om de duurzame inzetbaarheid te vergroten. Het huidige aanbod, om boventallige medewerkers te begeleiden en zo mogelijk voor de sportsector te behouden, blijft.

Loopbaanportal ‘Ontwikkel jezelf!’
De eerste uitbreiding is er al: ‘Op 15 september hebben wij de loopbaanportal ‘Ontwikkel jezelf!’ gelanceerd’, vertelt André Preijde van het SMC. ‘Deze site, die wij samen met NOC*NSF, Randstad en Meurs hebben ontwikkeld, is toegankelijk voor alle 3700 werknemers van leden van de WOS en NOC*NSF.’

Op de goede weg
Het besluit om de activiteiten uit te breiden is mede gebaseerd op de uitkomsten van de evaluatie van het SMC. Die is uitgevoerd tegelijk met de door het ESF gesubsidieerde sectoranalyse.
Preijde reageert blij op de uitkomsten van de evaluatie: ‘Wij krijgen zelf positieve reacties, maar het is fijn als een onafhankelijke monitor onderstreept dat we op de goede weg zijn. Ook dit jaar hebben meer medewerkers de weg naar het SMC weten te vinden. Samen Presteren heeft het financieel mogelijk gemaakt dat we onze activiteiten voortzetten èn uitbreiden.’

Het Sportmobiliteitscentrum is eind 2013 opgericht. Na anderhalf jaar was het tijd om te onderzoeken hoe gebruikers het centrum beoordelen en welke activiteiten het SMC nog meer voor de sector zou kunnen ontplooien. Het oorspronkelijke doel is: medewerkers in de sport die boventallig raken, te begeleiden en zo mogelijk voor de sportsector te behouden. Het gaat in eerste instantie om herplaatsing in de sector sport, maar als dat niet mogelijk is, eventueel ook daarbuiten. De vraag was dan ook in hoeverre het SMC bekend is en daarin was geslaagd.

Tevreden gebruikers
Twee derde van de aan het onderzoek deelnemende werkgevers blijkt het SMC te kennen en een derde heeft gebruik gemaakt van de diensten van het SMC.

In de eerste periode hebben dertien werknemers een beroep gedaan op het SMC. Met hulp van Preijde en zijn collega Jorina Vergeer hebben vier van hen daadwerkelijk een baan gevonden. De begeleiding omvatte hulp bij onder meer de oriëntatie op de arbeidsmarkt, sollicitatiebrieven schrijven, een cv opstellen en de inzet van sociale media.

De gebruikers blijken zeer tevreden over deze dienstverlening. Zij wensen dan ook dat het SMC die ook in de toekomst blijft bieden en zich nog meer gaat inzetten om mobiliteit in het algemeen te bevorderen. Bijvoorbeeld door medewerkers te begeleiden en coachen in bewust met zichzelf en hun carrière aan de gang te gaan.

Meer informatie
Bent u geïnteresseerd in alle uitkomsten van de evaluatie?
https://www.samenpresteren.nu/wp-content/uploads/2013/11/7.-Rapportage-SMC-2014.pdf
Meer informatie over het SMC

Samenwerkende partijen:

  • WOS Werkgeversorganisatie in de Sport
  • FNV Sport
  • CNV
  • De Unie
Lees meer over onze samenwerking