Wat doet Samen Presteren
voor mij ?

Samenwerking Sociale partners in de sport en Tasper

Na een gedegen voorbereiding tussen Sociale partners in de sport (Werkgevers in de Sport, FNV Sport en Bewegen, CNV Vakmensen en de Unie) en Tasper is er begin oktober een definitief contract getekend in het kader van flexibele arbeidsvoorwaarden.

Sociale partners in de sport (Werkgevers in de Sport, FNV Sport en Bewegen, CNV Vakmensen en de Unie) willen de eigen regie en keuzevrijheid stimuleren en faciliteren met eigentijdse arbeidsvoorwaarden (zoals individuele leerrechten) passend bij de levensfase en omstandigheden van de medewerker.

Tasper zal sociale partners in de sport ondersteunen bij het creƫren van een tegemoetkoming in geld of tijd die naar eigen wens kan worden ingezet voor loopbaan(oriƫntatie), deskundigheidsbevordering en ontwikkeling van de sportmedewerker in zijn huidige en toekomstige baan, evenals keuzes die bijdragen aan de vitaliteit en of duurzame(re) inzetbaarheid van de medewerker.

Tasper zal in dit kader een personal benefit statement (PBS), Persoonlijk keuzebudget (PKB) en een duurzaam inzetbaarheidsbudget implementeren.

De werkzaamheden komen tot stand met steun vanuit het Europees Sociaal Fonds.

 

Samenwerkende partijen:

  • WOS Werkgeversorganisatie in de Sport
  • FNV Sport
  • CNV Vakmensen
  • De Unie
Lees meer over onze samenwerking