Wat doet Samen Presteren
voor mij ?

Portfolio’s vullen, nascholing ontwikkelen, communicatie en evaluatie

1e fotot

 

 

 

 

Kenniscentrum Sport Nieuwsbrief 2, 22 april 2016

Portfolio’s vullen, nascholing ontwikkelen, communicatie en evaluatie

Deadline portofolio wordt 15 juni, assessments vinden plaats voor de zomer

Iedere buurtsportcoach is hard aan de slag gegaan met zijn/haar portfolio. En dat is een flinke klus hebben we terug gehoord van  de begeleiders en werkgevers. ‘Het merendeel van de kandidaten geeft aan in tijdnood te komen door onder andere de Koningsspelen en de meivakantie. Waarbij ze soms ook aangeven dat ze te laat gestart zijn en dat ze onderschat hebben hoeveel tijd en energie in dit traject gestopt dient te worden.’ Omdat het een pilot is kijken we wat er nodig is om het EVC-traject goed af te ronden. Begeleiders en werkgevers geven aan dat een verschuiving van de deadline waarop de portfolio’s klaar moeten zijn van half mei naar 15 juni iedereen voldoende kansen geeft om het serieus af te ronden. Dan kunnen de assessments nog net voor de zomer(vakantie) plaatsvinden. De assessments gaan we alvast inplannen. Dat maakt 15 juni voor iedereen ook echt tot deadline. Succes allemaal met de laatste loodjes!

Foto 2

Met CIOS Arnhem en de HAN werken we aan een passend nascholingsaanbod

Inmiddels zijn we drie keer bij elkaar geweest en hebben we vanuit het EVC en onderwijs gekeken wat er straks nodig is. Het branche competentieprofiel is ook voor de nascholing de basis. In algemene zin hebben we geconstateerd dat HAN en CIOS de kennis en kunde in huis hebben om de buurtsport-coaches straks op ontbrekende competenties na te scholen. Maar waar de behoefte van de buurtsportcoaches straks precies ligt is nog onvoldoende bekend. De ingevulde quickscan en de intakegesprekken hebben een eerste beeld geschetst. Maar straks in juni, na het sluiten van de portfolio’s,  wordt pas echt duidelijk waar de gaten en daarmee de nascholingsbehoefte ligt. Dan kunnen we het nascholingsaanbod concreet maken. In de tussentijd werken we verder aan de inhoud en denken na over de vorm waarin we de nascholing kunnen aanbieden. We verwachten het nascholingsaanbod in september te kunnen presenteren en dat buurtsportcoaches de scholing in het najaar kunnen volgen.

Examencommissie

Hoewel het een pilot is zorgen we ervoor dat het proces en de kwaliteit van het traject geborgd zijn. Om dit te controleren en om uiteindelijk op basis van individuele Ervaringscertificaten (eventueel aangevuld met bewijs van nascholing) de branchecertificaten uit te kunnen reiken hebben we een examencommissie samengesteld. Herman Beerling (HAN) en Henk-Jan Quarré (CIOS Arnhem) vormen onze examencommissie. Ze pakken hun rol serieus op en zijn bezig om alsnog een examenreglement  en klachtenregeling op te stellen. Binnenkort delen we de inhoud hiervan met jullie.

Foto 3

Annejet voor de camera tijdens de Koningsspelen in Zwolle

Communicatie en evaluatie

Drie buurtsportcoaches hadden bij de kickoff-bijeenkomst in januari al aangegeven mee te willen werken aan een aantal communicatiemiddelen. We gaan met film- en fotocamera langs bij Nicolette Piscaer (Wageningen), Annejet Cramer (Zwolle) en Harry Hamstra (Amersfoort). Op basis van hun verhalen over hun achtergrond, werkzaamheden en ervaringen in het EVC-traject maken we een paar korte filmpjes en geschreven portretten. Vandaag waren we te gast bij Annejet tijdens de Koningsspelen.

Het EVC-traject voor buurtsportcoaches is nu nog een pilot. We willen leren van de ervaringen. Van buurtsportcoaches en hun werkgevers willen we weten of EVC meerwaarde voor hen heeft en of er verbeterpunten zijn voor het proces en de inhoud. We hebben Mulier Instituut gevraagd om de evaluatie onder buurtsportcoaches en werkgevers uit te voeren.  Deels zal dat digitaal gaan via vragenlijsten, aangevuld met een (focusgroep)gesprek. Dit gesprek willen we samen laten vallen met een gezamenlijke bijeenkomst in september, waarop we breder ervaringen met elkaar willen delen en wellicht de eerste branchecertificaten kunnen uitreiken.

 

Samenwerkende partijen:

  • WOS Werkgeversorganisatie in de Sport
  • FNV Sport
  • CNV
  • De Unie
Lees meer over onze samenwerking