Wat doet Samen Presteren
voor mij ?

Opbrengsten ESF-programma ‘Voor de sport van morgen’

De afgelopen jaren hebben wij via het ESF-programma ‘Voor de Sport van Morgen’ diverse werkgevers en werknemers kunnen helpen bij het thema duurzame inzetbaarheid. Samen zetten wij ons ervoor in om de wendbaarheid, weerbaarheid en toekomstbestendigheid van organisaties en professionals in de sector te versterken.  

Het is op dit moment nog niet goed in te schatten wat de (middel) lange termijneffecten zijn van het programma ‘Voor de sport van morgen’. Maar het lijkt er wel op dat er een beweging op gang is gekomen. In een recent onderzoek binnen de sector (de sportanalyse van 2021) zien we bijvoorbeeld dat 43% van de respondenten door leidinggevenden wordt gecoacht. In 2017 was dat nog 36%. Ook weet 43% van de respondenten nu welke stappen ze moeten zetten in hun loopbaan, terwijl dat in 2017 nog 37% was. Een mooi resultaat!

Verdere inzet op duurzame inzetbaarheid

Samen Presteren heeft de ambitie om de komende twee jaar het programma ‘Voor de Sport van Morgen’ versterkt voort te zetten. Er is onlangs een activiteitenplan ingediend voor de subsidie Maatwerkregeling Duurzame Inzetbaarheid & Eerder Uitreden (MDIEU), met een voorstel voor nieuwe activiteiten op het gebied van duurzame inzetbaarheid. Het doel van deze activiteiten is om de sector nog meer wendbaar en weerbaar te maken.

Factsheet met activiteiten

Benieuwd welke concrete activiteiten wij de afgelopen jaren hebben uitgevoerd op het gebied van duurzame inzetbaarheid? Het zijn er meer dan we kunnen vermelden, maar de meest in het oog springende activiteiten zijn terug te vinden op een factsheet.

Bekijk de factsheet

Vragen?

Voor vragen of advies kun je als werkgever contact opnemen met de WOS via sportwerkgever.nl. Werknemers kunnen mailen naar info@werkenindesport.nl.

Samenwerkende partijen:

  • WOS Werkgeversorganisatie in de Sport
  • FNV Sport
  • CNV
  • De Unie
Lees meer over onze samenwerking