Wat doet Samen Presteren
voor mij ?

Op weg naar een branchecertificaat buurtsportcoach

Nieuwsbrief 7, 31 maart 2017

1e fotot

 

 

 

 

 

Aan de slag om ontbrekende competenties alsnog aan te tonen

Het traject om ontbrekende competenties alsnog aan te tonen kent twee wegen:

‘EVC light’ voor deelnemers die maximaal nog 3 competenties moeten aantonen. Zes buurtsportcoaches uit de pilotgroep komen hiervoor in aanmerking. 5 van hen hebben een plan van aanpak opgesteld hoe ze deze competenties willen aantonen en gaan daar (na goedkeuring door de assessor) mee aan de slag. Succes!

Zes buurtsportcoaches hebben nog 4 tot 12 competenties aan te tonen om in aanmerking te komen voor het branchecertificaat. Kenniscentrum Sport gaat met hen in gesprek om te kijken of integrale scholing van enkele dagdelen met maatwerkopdrachten passend is.

 

Vanaf het voorjaar van 2017 is EVC breed beschikbaar voor buurtsportcoaches


In de pilot hebben we met elkaar nuttige ervaringen opgedaan in het EVC-traject voor buurtsportcoaches. Op basis van de ervaringen, de evaluatie en suggesties hebben we het EVC-traject verbeterd. Vanaf het voorjaar 2017 kunnen geïnteresseerde buurtsportcoaches uit het hele land het EVC-traject volgen en hun competenties aantonen. Tijdens de Lerende Netwerk-bijeenkomsten starten we de werving. Het EVC-traject is wellicht ook interessant voor buurtsportcoaches uit jouw organisatie of netwerk. Je kunt ze wijzen op de geactualiseerde informatie op de website van Kenniscentrum Sport.

Daar vinden ze meer informatie, de reacties van enkele buurtsportcoaches die meededen aan de pilot en kunnen zelf de quickscan doen.

 

 

 

Samenwerkende partijen:

  • WOS Werkgeversorganisatie in de Sport
  • FNV Sport
  • CNV
  • De Unie
Lees meer over onze samenwerking