Wat doet Samen Presteren
voor mij ?

Nog 2 branchecertificaten buurtsportcoach toegekend

Nieuwsbrief 9, 22 januari 2018

 

 

 

 

 

In het na-traject van de pilot EVC hebben nog twee buurtsportcoaches alle competenties aangetoond. Het gaat om:

-Ilse van Kippersluis
-Christian van der Lingen

Zij ontvangen het branchecertificaat, allebei op niveau 5: proficiat!

 

Resultaten van de pilot, een overzicht

In 2016 zijn we met 25 geinteresseerde buurtsportcoaches vanuit zeven werkgevers gestart met de pilot EVC. 23 buurtsportcoaches hebben hun ervaring en kwaliteiten getoetst aan het erkende competentieprofiel niveau 3, 4 of 5. Alle 23 hebben, na een assessment en criteriumgericht interview op de werkvloer, een ervaringsrapportage en bijbehorend -certificaat ontvangen. Het maakt helder wat je weet en kunt en is een mooie op het CV.

Acht deelnemers hebben in 2016 alle competenties aangetoond en ontvingen in oktober het branchecertificaat. Speciaal voor de pilot was er voor de anderen de mogelijkheid om via een maatwerk na-traject alsnog competenties aan te vulen of via een reflectiegesprek beter zicht te krijgen op de aanwezige en ontbrekende competenties.

Dit heeft er toe geleid dat uiteindelijk 15 buurtsportcoaches alle competenties hebben aangetoond en het branchecertificaat aangevraagd en toegekend hebben gekregen door de examencommissie. Alle 23 buurtsportcoaches zijn opgenomen in het register. Degenen die het branchecertificaat hebben ontvangen staan vermeld met het niveau (3, 4 of 5).

Nieuwe buurtsportcoaches gestart met EVC

 

Er zijn inmiddels nieuwe buurtsportcoaches gestart met het EVC-traject. Een deelneemster van Alkmaar Sport zit zelfs al in de afrondende fase. Vanuit Sportbedrijf Lelystad zijn in december zes buurtsportcoaches begonnen. Ook bij andere buurtsportcoaches en hun werkgevers horen we enthousiaste reacties en zij verkennen de mogelijkheden om binnenkort te starten. Mooi om te zien dat het Erkennen van Verworven Competenties (EVC) past bij hoe werkgevers en buurtsportcoaches bezig zijn met kwaliteit en professionalisering.

Het EVCtraject is wellicht ook interessant voor buurtsportcoaches uit jouw organisatie of netwerk. Je kunt ze wijzen op de geactualiseerde informatie op de website van Kenniscentrum Sport. Daar vinden ze meer informatie, de reacties van enkele buurtsportcoaches die meededen aan de pilot en kunnen zelf de quickscan doen.

Voor buurtsportcoaches in dienst bij de gemeente is er subsidie

Buurtsportcoaches die formeel in dienst zijn bij een gemeente kunnen subsidie aanvragen bij het A&O fonds Gemeenten als zij het EVC-traject voor buurtsportcoaches doorlopen en hebben afgerond. Voorwaarde is dat zij vallen onder de gemeentelijke CAO (CAR-UWO). De exacte voorwaarden staan vermeld in de subsidiewijzer.

Samenwerkende partijen:

  • WOS Werkgeversorganisatie in de Sport
  • FNV Sport
  • CNV Vakmensen
  • De Unie
Lees meer over onze samenwerking