Wat doet Samen Presteren
voor mij ?

Sport Mobiliteit Centrum werkt samen met Randstad

Het aantal deelnemers aan het Sport Mobiliteit Centrum (SMC) is flink gestegen. Afspraken met Randstad en KNVB zorgden voor een toeloop van 22 extra boventallige medewerkers uit de sport. “Het SMC begint nu in de hele sector bekendheid te krijgen. En dat is goed, want daarvoor is het bedoeld.”

De samenwerking tussen Randstad, het SMC en de KNVB is inmiddels gestart en de eerste intakes hebben plaatsgevonden. “Randstad nam het initiatief tot samenwerking. Daar zijn we erg blij mee. Het SMC brengt kennis en expertise uit de sport in, terwijl de boventallige medewerkers tegelijkertijd ook gebruik kunnen maken van het grote aanbod van Randstad aan vacatures buiten de sportsector.”, zegt André Preijde van het SMC. De consultants van Randstad begeleiden de medewerkers van de KNVB voor een periode van 3 maanden, de online tools blijven echter voor een langere periode beschikbaar. Preijde: “De begeleiding vanuit het SMC blijft na die drie maanden desgewenst gewoon doorgaan. Dit doen we in overleg met de deelnemers, die verspreid over het hele land wonen.”

Ook van andere sportorganisaties stromen nog steeds medewerkers in het SMC in. “De reorganisatiegolf in de sport is helaas nog niet voorbij. Wij hopen dat na de zomer de instroom in het SMC gaat afnemen . Over de kansen van de deelnemers op een nieuwe baan in de sector is André Preijde realistisch: “We bereiden iedere deelnemer optimaal voor op de eisen die de arbeidsmarkt aan mensen stelt. We zijn daarbij wel zo reëel dat niet iedereen weer aan de slag kan komen in de sport. De zomer komt eraan en dat betekent traditiegetrouw dat er wat minder activiteit op het vacaturefront te verwachten valt. We gaan uit van een doorlooptijd van drie tot zes maanden.”

De begeleiding vanuit het SMC gaat ook in de zomerperiode gewoon door. Er gaan weer groepen beginnen met workshops zoals effectief gebruikmaken van social media. En als straks de toestroom van boventalligen inderdaad afneemt, gaan we onze opgedane ervaring en kennis inzetten voor de inrichting van duurzame inzetbaarheid van werknemers in de hele sector.”

Samenwerkende partijen:

  • WOS Werkgeversorganisatie in de Sport
  • FNV Sport
  • CNV
  • De Unie
Lees meer over onze samenwerking