Wat doet Samen Presteren
voor mij ?

‘Persoonlijke aanpak naar nieuw werk’

André Preijde is directeur van het Huis van de Sport en HR-professional. Samen met P&O’er Jorina Vergeer van de KNZB vormt hij het begeleidingsteam van het Sport Mobiliteit Centrum (SMC). “We kiezen nadrukkelijk voor een persoonlijke aanpak in combinatie met workshops in groepsverband”, zegt Preijde.

Sinds het SMC operationeel is, zijn er zeven mensen begonnen aan het begeleidingstraject. “Op basis van individuele gesprekken waarin eigen ambities en competenties vastgesteld worden, komen we tot een plan van aanpak. Daarnaast geven wij ook heel veel tips en begeleiding bij het solliciteren en zoeken naar ander werk zelf”, zegt Preijde.
Is dat nodig? Kunnen mensen dat zelf niet? Preijde: “Waarschijnlijk wel, maar vergis je niet. Solliciteren vergt voorbereiding en focus. Je had het naar je zin in je leuke baan. Vervolgens word je door een reorganisatie ineens werkloos. De ervaring van ‘Wat overkomt me nu’ moet ook bij de mensen landen. Dat heeft tijd nodig. Daar helpen we bij.”
Hij gaat verder: “Wat we bijvoorbeeld veel zien is dat mensen op zoek gaan naar werk zonder duidelijke keuzes gemaakt te hebben voor wat voor rol en in welke sector. We leren ze hier dus ook om gericht te denken. Dat verhoogt de kans op succes. Maar natuurlijk ook: wat zet je wel en niet in een sollicitatiebrief en hoe kun je sociale media gebruiken. Allemaal zaken die enorm kunnen helpen.”
Hoewel de nadruk op dit moment heel erg ligt op het helpen van sportmedewerkers die boventallig zijn, is het de bedoeling dat de activiteiten van het SMC bij gaan dragen aan de algehele mobiliteit binnen de sportsector. “We hebben een duidelijk groeimodel voor ogen. Maar daarvoor moeten we eerst ook wat meer body krijgen. We zijn tenslotte nog maar net begonnen.”

Samenwerkende partijen:

  • WOS Werkgeversorganisatie in de Sport
  • FNV Sport
  • CNV
  • De Unie
Lees meer over onze samenwerking