Wat doet Samen Presteren
voor mij ?

Gratis hulp van fiscalist

Samen Presteren, het arbeidsmarktfonds voor de Sport, maakt in samenwerking met de WOS een gratis gesprek met een fiscalist mogelijk. Deze kosteloze gesprekken dienen om individuele sportorganisaties én de gehele sector meer fiscale zekerheid te bieden.

Leidinggevenden en medewerkers die betrokken zijn bij het HR-beleid van een sportorganisatie en/of verantwoordelijk zijn voor de arbeidsverhoudingen en fiscale onderwerpen kunnen twee onderwerpen bespreken met de fiscalist: kleine dienstverbanden en de werkkostenregeling. “De eerste 25 deelnemers zijn erg enthousiast. Het gesprek opende hun ogen en ze vragen al om vervolggesprekken. We bellen nu alle organisaties die bijdragen aan het arbeidsmarktfonds en lid zijn van de WOS op om hen te wijzen op deze mogelijkheid. Er spelen allerlei kwesties waarvoor je in een gesprek met de fiscalist oplossingen kunt vinden”, vertelt Ronald Veldman van de WOS.

De verplichte invoering van de werkkostenregeling is uitgesteld tot 2015. Hierdoor hebben ook sportorganisaties meer tijd om de overstap van het oude fiscale systeem van belastingvrije vergoedingen en verstrekkingen naar de nieuwe regeling voor te bereiden. De hulp van de fiscalist komt daarbij goed van pas, vooral ook omdat veel sportorganisaties nogal sportspecifieke vraagstukken hebben.

Voor de kleine contracten staat op sportwerkgever.nl een stroomschema dat laat zien op welke manier de arbeidsrelatie ingevuld kan worden. De fiscalist helpt bij het interpreteren van het stroomschema voor de specifieke situatie van elke organisatie en adviseert bij het maken van de juiste fiscale en arbeidsrechtelijke keuzes. Judith van Vlijmen van PGGM HR Advies heeft inmiddels al zo’n 25 gesprekken gevoerd met sportorganisaties. “Ik merk dat het enorm wordt gewaardeerd. Deze gesprekken zijn goed voor het ontwikkelen van goed werkgeverschap, een van de doelen van het Arbeidsmarktfonds.”

De knelpunten en aandachtspunten uit alle gesprekken worden door de fiscalist op een rij gezet. De WOS neemt deze mee in gesprekken met de belastingdienst en UWV, zodat deze meer gevoel krijgen bij de specifieke omstandigheden in de sportsector en dit waar mogelijk resulteert in afspraken over c.q. aanpassingen in het beleid. Judith van Vlijmen: “Eind juni zal er een gesprek plaatsvinden met de Belastingdienst voor het vinden van oplossingen voor in de praktijk ervaren knelpunten.”

Op www.sportwerkgever.nl staan hulpmiddelen om de overstap naar de werkkostenregeling te maken en de juiste keuze te maken bij de verschillende arbeidsrelaties. Kijk voor het maken van een afspraak met de fiscalist op www.samenpresteren.dev.

Samenwerkende partijen:

  • WOS Werkgeversorganisatie in de Sport
  • FNV Sport
  • CNV
  • De Unie
Lees meer over onze samenwerking