Wat doet Samen Presteren
voor mij ?

Europa versterkt Samen Presteren

Dankzij een succesvolle aanvraag bij het Europees Sociaal Fonds (ESF) krijgt het Arbeidsmarktfonds voor de sport ‘Samen Presteren’ nog meer slagkracht. De financiële inzet van werkgevers en werknemers wordt door Europa verdubbeld om de thema’s uit het sociaal contract verder te ontwikkelen.

Het is voor het eerst dat het fonds in aanmerking komt voor een Europese subsidie. “Het beste nieuws is dat we door de subsidie in staat zijn om projecten sneller en beter op te pakken. Er komen dan ook een paar interessante pilots aan”, zegt Ineke van Nes van Samen Presteren. “Zo gaan we beginnen met het verzamelen van alle beschikbare arbeidsmarktgegevens van de sport voor een goede sectoranalyse. Er is veel, maar het is allemaal erg verspreid. Maar ook op het gebied van slimmer werken, het versterken van de dialoog tussen werkgever en werknemer én de implementatie van de jaarurensystematiek gaan we binnenkort aan de slag met werkgevers en werknemers uit de sector.”
De aanvraag van Samen Presteren die onder de noemer van het ESF, Actie E sociale innovatie is gehonoreerd heeft dan ook als thema ‘samen ontwikkelen voor en door de sportsector’.  De activiteiten sluiten aan bij de afspraken die werknemers en werkgevers hebben gemaakt in het sociaal contract rond thema’s als Loopbaan & ontwikkelen, Gezond & vitaal, Slimmer werken, Presteren & ontwikkelen, Pensioen & fiscaliteit.

Samenwerkende partijen:

  • WOS Werkgeversorganisatie in de Sport
  • FNV Sport
  • CNV
  • De Unie
Lees meer over onze samenwerking