Wat doet Samen Presteren
voor mij ?

Workshops ‘Het nieuwe werkgeven’ goed bezocht

5 juni 2014

De vanuit het Arbeidsmarktfonds Samen Presteren georganiseerde workshops over Het Nieuwe Werkgeven zijn goed bezocht. Piet Vessies, beleidsadviseur van de Werkgeversvereniging AWVN en gespecialiseerd in arbeid in de toekomst leidde inspirerende bijeenkomsten aan twee verschillende groepen leidinggevenden in opdracht van het Arbeidsmarktfonds. De vernieuwingsagenda voor de CAO Sport geeft nieuwe impulsen aan de arbeidsverhoudingen: zowel […]

Lees verder

Gratis hulp van fiscalist

5 juni 2014

Samen Presteren, het arbeidsmarktfonds voor de Sport, maakt in samenwerking met de WOS een gratis gesprek met een fiscalist mogelijk. Deze kosteloze gesprekken dienen om individuele sportorganisaties én de gehele sector meer fiscale zekerheid te bieden. Leidinggevenden en medewerkers die betrokken zijn bij het HR-beleid van een sportorganisatie en/of verantwoordelijk zijn voor de arbeidsverhoudingen en […]

Lees verder

Sport Mobiliteit Centrum werkt samen met Randstad

5 juni 2014

Het aantal deelnemers aan het Sport Mobiliteit Centrum (SMC) is flink gestegen. Afspraken met Randstad en KNVB zorgden voor een toeloop van 22 extra boventallige medewerkers uit de sport. “Het SMC begint nu in de hele sector bekendheid te krijgen. En dat is goed, want daarvoor is het bedoeld.” De samenwerking tussen Randstad, het SMC […]

Lees verder

Europa versterkt Samen Presteren

5 juni 2014

Dankzij een succesvolle aanvraag bij het Europees Sociaal Fonds (ESF) krijgt het Arbeidsmarktfonds voor de sport ‘Samen Presteren’ nog meer slagkracht. De financiële inzet van werkgevers en werknemers wordt door Europa verdubbeld om de thema’s uit het sociaal contract verder te ontwikkelen. Het is voor het eerst dat het fonds in aanmerking komt voor een […]

Lees verder

‘Persoonlijke aanpak naar nieuw werk’

1 april 2014

André Preijde is directeur van het Huis van de Sport en HR-professional. Samen met P&O’er Jorina Vergeer van de KNZB vormt hij het begeleidingsteam van het Sport Mobiliteit Centrum (SMC). “We kiezen nadrukkelijk voor een persoonlijke aanpak in combinatie met workshops in groepsverband”, zegt Preijde. Sinds het SMC operationeel is, zijn er zeven mensen begonnen […]

Lees verder

‘Het Sport Mobiliteit Centrum biedt werknemers en werkgevers kansen’

1 april 2014

Nu binnen de sector sport en bewegen verschillende organisaties aan het reorganiseren zijn en er waarschijnlijk meer zullen volgen, lijkt de oprichting van het Sport Mobiliteit Centrum (SMC) een doekje voor het bloeden. Sander Wesdorp van FNV Sport bestrijdt dat: “Het is zeker geen afvoerputje voor boventallige werknemers, het SMC moet hét centrum voor loopbaan […]

Lees verder

Sport Mobiliteit Centrum operationeel

1 april 2014

De eerste deelnemers hebben zich gemeld bij het nieuwe Sport Mobiliteit Centrum. Eerste stap is het snel laten doorstromen van boventallige werknemers in de sport naar een nieuwe passende baan en zo door te groeien naar het centrum voor loopbaanbeleid in de Sport. Boventallige werknemers in de sport worden met het nieuwe Sport Mobiliteit Centrum […]

Lees verder

Nieuwsbrief 1

1 april 2014

Nieuwsbrief #1

Lees verder

Samenwerkende partijen:

  • WOS Werkgeversorganisatie in de Sport
  • FNV Sport
  • CNV Vakmensen
  • De Unie
Lees meer over onze samenwerking