Wat doet Samen Presteren
voor mij ?

De toekomst van de arbeidsmarkt in de georganiseerde sportsector

28 september 2023

De sportsector staat de komende jaren voor een aantal ingrijpende veranderingen. Deze veranderingen hebben betrekking op beleid, samenwerking tussen sectoren, banenkansen en de behoefte aan professionalisering binnen de sector zelf. Om de huidige situatie beter te begrijpen en de mogelijke uitdagingen in kaart te brengen, heeft het CAOP in opdracht van Samen Presteren een onderzoek […]

Lees verder

Denk mee over de CAO Sport 2024+

19 april 2023

Doe mee aan ‘De CAO Sport 2024+: Fit voor de toekomst’ en laat jouw stem horen over de nieuwe cao. Meld je nu aan voor deze interactieve bijeenkomst!

Lees verder

Winnares Gerda Eeuwijk-prijs organiseert bijeenkomst over gelijke mogelijkheden mannen en vrouwen in de sport

27 december 2022

Op 1 september werd de Gerda Eeuwijk-prijs uitgereikt aan winnares Marijke Fleuren. Met het prijzengeld organiseerde Marijke een bijeenkomst rondom de tentoonstelling ‘De Nieuwe Vrouw’ in het Singer te Laren. Tijdens deze bijeenkomst gingen de deelnemers het gesprek met elkaar aan. Hoe staat het met gelijke mogelijkheden voor mannen en vrouwen in de sport? Ook […]

Lees verder

Winnaar Gerda Eeuwijk-prijs: ‘Het is zoveel leuker als we het samen doen’

11 oktober 2022

Ter nagedachtenis aan Gerda Eeuwijk, bestuurslid van het Fonds Arbeidsmarktgelegenheid Sport, heeft het arbeidsmarktfonds ‘Samen Presteren’ de Gerda Eeuwijk-prijs in het leven geroepen. Deze zal om de twee jaar worden uitgereikt aan een persoon of organisatie die heeft bijgedragen aan het verbeteren van de positie van werknemers binnen de sportsector. De eerste winnares is Marijke Fleuren, die zich samen met Gerda Eeuwijk heeft ingezet voor goede arbeidsvoorwaarden in de sport en gelijke kansen voor mannen en vrouwen.

Lees verder

Opbrengsten ESF-programma ‘Voor de sport van morgen’

4 april 2022

De afgelopen jaren hebben wij via het ESF-programma ‘Voor de Sport van Morgen’ diverse werkgevers en werknemers kunnen helpen bij het thema duurzame inzetbaarheid. Samen zetten wij ons ervoor in om de wendbaarheid, weerbaarheid en toekomstbestendigheid van organisaties en professionals in de sector te versterken.   Het is op dit moment nog niet goed in […]

Lees verder

Samen Presteren lanceert de Gerda Eeuwijk-prijs

10 januari 2022

Ter ere van de in 2018 overleden Gerda Eeuwijk, bestuurslid van het Fonds Arbeidsaangelegenheden in de Sport, heeft Samen Presteren de Gerda Eeuwijk-prijs in het leven geroepen. De prijs wordt uitgereikt aan een persoon, organisatie of initiatief die bijdraagt aan het verbeteren van de positie van werknemers binnen de sector sport. De winnaar van de […]

Lees verder

Leiderschap vormt rode draad voor het verbeteren van duurzame inzetbaarheid in de sportsector

26 november 2021

De sportsector is positief over arbeidsomstandigheden, de inhoud van het werk en arbeidsvoorwaarden. Er is echter wel verbetering nodig op het gebied van aandacht voor gezondheid en vitaliteit van werknemers. Dat blijkt uit de sectoranalyse duurzame inzetbaarheid in de sportsector, dat is uitgevoerd door het CAOP in opdracht van Samen Presteren, het arbeidsmarktfonds van de […]

Lees verder

Werknemers sportsector goed toegerust voor hun werk

14 juli 2020

Werknemers en werkgevers in de sportsector ervaren dat werknemers goed zijn toegerust voor hun werk. Onder meer samenwerken, communicatieve vaardigheden en ondernemerschap zien zij als belangrijkste competenties voor de toekomst. Relatief kritisch kijken zij naar de loopbaan- en scholingsmogelijkheden, hoewel dat in vergelijking met eerdere jaren wel licht verbeterd is. Er is positieve waardering voor […]

Lees verder

Samenwerking Sociale partners in de sport en Tasper

24 oktober 2019

Na een gedegen voorbereiding tussen Sociale partners in de sport (Werkgevers in de Sport, FNV Sport en Bewegen, CNV Vakmensen en de Unie) en Tasper is er begin oktober een definitief contract getekend in het kader van flexibele arbeidsvoorwaarden. Sociale partners in de sport (Werkgevers in de Sport, FNV Sport en Bewegen, CNV Vakmensen en […]

Lees verder

Arbeidsmarktanalyse van de sportsector 2017

30 januari 2018

De arbeidsmarkt voor de sportsector nader onderzocht In arbeidsmarktanalyse van de sport worden de belangrijkste kwantitatieve en kwalitatieve ontwikkelingen op de arbeidsmarkt in de sportsector beschreven. De arbeidsmarktanalyse is uitgevoerd door het CAOP in opdracht van Samen Presteren. Met de analyse ontstaat een beeld van de arbeidsmarkt en belangrijke trends in de sector, zodat daarop […]

Lees verder

Samenwerkende partijen:

  • WOS Werkgeversorganisatie in de Sport
  • FNV Sport
  • CNV Vakmensen
  • De Unie
Lees meer over onze samenwerking