Wat doet Samen Presteren
voor mij ?

Inspiratiebox helpt bij dialoog over duurzame inzetbaarheid

Wat is een goede dialoog, waarom is die nodig en hoe voer je zo’n goede dialoog over duurzame inzetbaarheid? De digitale Inspiratiebox biedt antwoord op die vragen (en nog veel meer). Met de praktische hulpmiddelen uit de box wordt het onderwerp ineens veel beter hanteerbaar.
De denktank Dialoog heeft de Inspiratiebox ontwikkeld. Deelnemers Barbara Mura (hoofd bondsbureau Badmintonbond) en Paul ten Hag (directeur Handboogbond) vertellen over hun ervaringen.

Waarom hebben jullie deelgenomen?
Barbara Mura: ‘Ik vind het een goed initiatief om aandacht te besteden aan de dialoog tussen werkgever en werknemer, vooral in de kleine organisaties. Ik geloof sterk in overleg en dat doen wij dan ook al veel op ons bureau. Ik was bovendien nieuwsgierig naar de ontwikkeling van de tools en wilde daar graag aan bijdragen.’

Paul ten Hag: ‘Ik was al langer bezig met het onderwerp ‘welzijn, in relatie tot arbeid’, een van de elementen van de Arbowet. Mensen beter laten functioneren en hoe je ze daarin begeleidt. Ook het thema duurzame inzetbaarheid past daar zeer goed bij en spreekt me daarom zeer aan.’

Wat heeft deelname aan de denktank jullie opgeleverd?
Barbara Mura: ‘Het was voor mij een bevestiging dat we op de goede weg zitten, we zijn in ieder geval met de medewerkers op het bureau al best goed bezig. Maar dat geldt niet voor iedere organisatie, voor sommige deelnemers was het toch nog een vreemd onderwerp. Dat bevestigt dat dit een belangrijk initiatief is voor de sportwereld. Ik heb overigens ook nog veel nieuwe inzichten en ideeën opgedaan en ik ben aan het denken gezet over hoe we de dialoog met de vrijwilligers kunnen verbeteren. Supergoed trouwens, hoe Diana van het CAOP ons bleef stimuleren. Wij konden er af en toe een behoorlijke chaos van maken, maar dat loste zij steeds weer op, heel knap!’

Paul ten Hag: ‘Heel veel. Ten eerste is het een actueel onderwerp dat bij veel sportbonden op de agenda staat. De zeer energieke begeleiders Karin en Diana werkten enthousiasmerend en verbindend, ze pikten alles op wat wij op tafel legden en lieten daar niets van wegwaaien. Alles zat later weer in het einddocument, zoals de Inspiratiebox en het 3D-dialoogmodel. Dat geeft een goed gevoel en maakt het eindproduct niet alleen goed maar ook zeer herkenbaar voor alle betrokkenen, dat merkte ik ook aan de andere deelnemers. De denktank was overigens ook goed om mijn netwerk voor dit specifieke onderwerp uit te breiden.’

Wat gaan jullie met je ervaringen doen in je eigen organisatie?
Barbara Mura: ‘Ik ga door op de ingeslagen weg, maar ik wil vooral ook het thema levend houden bij collega-organisaties, door regelmatig te vragen: wat doe jij?’

Paul ten Hag: ‘De dialoog is een belangrijke factor in het wederzijds vertrouwen en respect tussen werkgever en werknemer. We gaan dit verder toepassen, maar het is een langzame ontwikkeling om mensen beter inzetbaar te krijgen. Ik vind het ook belangrijk dat we flexibeler worden, minder een 9 tot 5-mentaliteit en keurslijf, meer vrijheid in de indeling van je werk, zonder het gevoel dat je baas steeds over je schouder meekijkt.’

Hebben jullie tips voor collega-organisaties?
Barbara Mura: ‘Neem bij activiteiten als deze altijd iemand van de personeelsvertegenwoordiging mee of een lid van de ondernemingsraad. Ik heb dat bij iedere bijeenkomst gedaan, maar ik was de enige. Toch is dat heel belangrijk, vooral als je een tool ontwikkelt. Medewerkers kijken heel anders aan tegen de bruikbaarheid, ze zien andere dingen. En natuurlijk: ga de dialoog aan en ga ermee door.’

Paul ten Hag: ‘In mijn vorige werkkringen, voornamelijk in de profitsector, heb ik geleerd om niet alleen te sturen op de ‘harde’ taakdoelen. De bijdrage aan optimale en efficiënte samenwerking als teammanager, teambuilder en/of teamplayer is minstens zo belangrijk; het omgaan met je collega’s en met je werkgever, om er samen het maximale uit te halen. Teamdoelen zijn kansen voor elke werknemer!’

‘We moeten af van het strikte urenschrijven. Je moet je werk ook anders kunnen indelen, ook buiten kantooruren. Zeker in onze sector, waar je klant- en ledengericht moet opereren. De sport is immers voor een belangrijk deel een activiteit die zich afspeelt in de avonduren en het weekeinde, daar moeten we meer bij aansluiten. Dat schept ook kansen om je eigen werk zodanig in te delen dat je het beter kunt combineren met privé-activiteiten overdag. Dat hoeft niet ten koste te gaan van je werk-privébalans, dat bepaal je zelf, je hebt en houdt zelf de regie.’

‘We hebben 32 kleine sportbonden, laten we proberen de (generieke) processen te clusteren en samen te doen.’

Meer informatie
Bent u geïnteresseerd in de concrete producten van de denktank, binnenkort is de

Inspiratiebox te vinden op www.sportwerkgever.nl

Samenwerkende partijen:

  • WOS Werkgeversorganisatie in de Sport
  • FNV Sport
  • CNV Vakmensen
  • De Unie
Lees meer over onze samenwerking