Wat doet Samen Presteren
voor mij ?

Goede ideeën en nieuwe instrumenten

ESF-subsidie voor mooie producten

Samen Presteren heeft de handschoen opgepakt om, samen met het werkveld, op zoek te gaan naar oplossingen voor de vraagstukken waar de sector voor staat. Samen dus met enthousiaste leidinggevenden en medewerkers uit de sector en onder leiding van externe specialisten en de cao-tafel. Dat heeft goede ideeën en instrumenten opgeleverd die elke organisatie kan gebruiken. Samen Presteren heeft daarvoor extra middelen voor de sector aangevraagd uit het Europees Sociaal Fonds. Gaat u ook aan de slag? Dan is extra subsidie mogelijk.

Oriëntatie
Om te beginnen is een sectoranalyse uitgevoerd. Die bood inzicht in:

 • de samenstelling van de sector;
 • hoe werkgevers en werknemers denken over zaken als opleidingen, verlofbudget en pensioen.

Tegelijkertijd is het eerste jaar van het sportmobiliteitscentrum geëvalueerd. Dat was een goede basis om met sleutelfiguren uit de sector na te denken over de uitdagingen in de komende jaren. Het resultaat: een meerjarenbeleidsplan dat voor de cao-partijen de basis is voor mogelijk een nieuw meerjarig sociaal contract.

Drie vragen
Ten slotte kwamen deze drie vragen op tafel, die in sportorganisaties spelen:

 • Hoe versterken we de dialoog in onze organisatie?
 • Hoe kunnen we het beste de jaarurensystematiek invoeren?
 • En (hoe) kunnen wij slimmer werken?

Werkgevers en werknemers in de sector hebben, met hulp van externe deskundigen , deelgenomen aan:

 • de werkconferentie Jaarurensystematiek;
 • de denktank Dialoog;
 • het werkatelier Slimmer Werken.

Dat heeft slimme en enthousiasmerende producten opgeleverd. Juist door de interactie met de mensen uit de praktijk zijn ze echt bruikbaar.
Lees meer over de ervaringen van de deelnemers en hun do’s en don’ts.

Ga ook aan de slag, nu is het moment!
Gaat u in uw eigen organisatie aan de slag met een of meer van deze vragen en kunt u daar wel wat ondersteuning bij gebruiken? Maak dan gebruik van de ESF-voucherregeling 2015, voor projecten van maximaal 20.000 euro. Daarmee krijgt u de kosten van een ingehuurde adviseur tot 10.000 euro vergoed.

U kunt uw aanvraag indienen vanaf 19 oktober (9.00 uur) tot en met 13 november (17.00 uur), via het subsidieportaal van het Agentschap SZW.

Meer informatie
Kijk voor meer informatie over de ESF-voucherregeling op de site van het Agentschap SZW
Hulp of advies nodig bij de aanvraag? Mail dan naar info@samenpresteren.nu.

Samenwerkende partijen:

 • WOS Werkgeversorganisatie in de Sport
 • FNV Sport
 • CNV Vakmensen
 • De Unie
Lees meer over onze samenwerking