Wat doet Samen Presteren
voor mij ?

Disclaimer

Er is veel aandacht en zorg besteed aan de inhoud van deze website (de Website). Alle informatie is beschikbaar gemaakt door Samen Presteren, Arbeidsmarktfonds voor de Sport.

Ondanks de constante zorg en aandacht die wij aan de samenstelling van deze Website besteden, is het mogelijk dat de informatie die hier wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Als de op deze website verstrekte informatie tekortkomingen of fouten vertoont, zullen wij de grootst mogelijke inspanning leveren om dat zo snel mogelijk te corrigeren.

Wij kunnen niet garanderen dat deze website conform uw verwachtingen werkt of geen fouten bevat. Wij zijn niet verplicht om deze website te actualiseren maar wij kunnen dit van tijd tot tijd doen en behouden ons het recht voor om de toegang ertoe te wijzigen of te beperken of om deze website te allen tijde te sluiten.

Wij zijn niet aansprakelijk voor rechtstreekse of indirecte schade die ontstaat uit het gebruik van de website of van de op of via de website ter beschikking gestelde informatie.

De informatie die u op deze website vindt, kunt u gebruiken binnen uw eigen organisatie.  Indien u informatie van onze website wil delen met anderen, is dit mogelijk. Wij vragen u dan wel om Samen Presteren als bron te vermelden en een link naar de website samenpresteren.dev te plaatsen.

Doeleinden van de gegevensverwerking
Als u een contact- of aanmeldformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

 

Samenwerkende partijen:

  • WOS Werkgeversorganisatie in de Sport
  • FNV Sport
  • CNV
  • De Unie
Lees meer over onze samenwerking