Wat doet Samen Presteren
voor mij ?

De Gerda Eeuwijk-prijs: Vernieuwd en continu beschikbaar bij Samen Presteren

Vanaf 2024 is de Gerda Eeuwijk-prijs het hele jaar door beschikbaar en wordt uitgereikt aan initiatieven die de arbeidsmarkt in de sportsector willen vernieuwen en professionaliseren. De prijs is een eerbetoon aan Gerda Eeuwijk, een bestuurslid van het Fonds Arbeidsaangelegenheden in de Sport, die in 2018 overleed. De prijs is bedoeld voor personen, organisaties of initiatieven te die bijdragen aan de verbetering van de positie van werknemers in de sportsector.

Het bestuur van Samen presteren heeft besloten om vanaf 2024 de prijs continu aan te bieden via de website van Samen Presteren. Dit betekent dat initiatieven gedurende het hele jaar kunnen worden ingediend. Het bestuur beoordeelt tijdens bestuursvergaderingen welke initiatieven in aanmerking komen voor de Gerda Eeuwijk-prijs. Zodra een initiatief wordt gekozen als winnaar, wordt het prijzengeld van € 5.000 direct toegekend aan de betreffende persoon of organisatie. Hiermee wil Samen Presteren de betrokkenheid van werknemers in de sportsector vergroten en de ambitie om de arbeidsmarkt te vernieuwen en professionaliseren, waarmaken.

Over de Gerda Eeuwijk-prijs

Initiatieven die kans willen maken op de Gerda Eeuwijk-prijs moeten gericht zijn op vraagstukken binnen het brede gebied van de arbeidsmarkt, loopbaanontwikkeling en personeelszaken binnen de sportsector, evenals op het bevorderen van diversiteit en de positie van vrouwen in topfuncties in de sportwereld. De uiteindelijke winnaar van de Gerda Eeuwijk-prijs wordt geselecteerd door het bestuur van Samen Presteren.

De winnaar ontvangt een geldprijs van € 5.000,- voor een project dat past bij de doelen van Samen Presteren. Daarnaast biedt het fonds ondersteuning bij de coördinatie van activiteiten en uitgaven.

Nomineer een initiatief voor de Gerda Eeuwijk-prijs 2024

Heb jij een inspirerend initiatief om de positie van werknemers in de sportsector te verbeteren? Of ken je iemand met zo’n baanbrekend idee? Stuur dan een motivatiebrief inclusief je contactgegevens naar info@samenpresteren.nu om het initiatief, de persoon of de organisatie te nomineren.

Meer informatie

Met de Gerda Eeuwijk-prijs wil Samen Presteren blijvend stilstaan bij de betrokkenheid en passie van Gerda Eeuwijk, die zich haar hele leven heeft ingezet voor zowel werkgevers als werknemers in de sportwereld. Haar nalatenschap leeft voort in de vorm van deze prijs, die een eerbetoon is aan haar inzet en haar streven naar vernieuwing en verbetering binnen de sector. Samen Presteren is vastbesloten om haar missie voort te zetten en de sportsector verder te ontwikkelen en te versterken.

Heb je een vraag over de Gerda Eeuwijk-prijs of wil je meer weten? Neem dan contact op via info@samenpresteren.nu, 070 376 57 50.

Samenwerkende partijen:

  • WOS Werkgeversorganisatie in de Sport
  • FNV Sport
  • CNV Vakmensen
  • De Unie
Lees meer over onze samenwerking