Wat doet Samen Presteren
voor mij ?

Contact

Neem contact op met Samen Presteren

Het secretariaat van Samen Presteren is gevestigd bij het CAOP in Den Haag.

Bezoekadreswos
Lange Voorhout 13
2514 EA Den Haag

Postadres
Postbus 556
2501 CN Den Haag

T 070 376 57 50
E info@samenpresteren.nu

Samenwerkende partijen:

  • WOS Werkgeversorganisatie in de Sport
  • FNV Sport
  • CNV
  • De Unie
Lees meer over onze samenwerking