Wat doet Samen Presteren
voor mij ?

Werknemers sportsector goed toegerust voor hun werk

14 juli 2020

Werknemers en werkgevers in de sportsector ervaren dat werknemers goed zijn toegerust voor hun werk. Onder meer samenwerken, communicatieve vaardigheden en ondernemerschap zien zij als belangrijkste competenties voor de toekomst. Relatief kritisch kijken zij naar de loopbaan- en scholingsmogelijkheden, hoewel dat in vergelijking met eerdere jaren wel licht verbeterd is. Er is positieve waardering voor […]

Lees verder

Samenwerking Sociale partners in de sport en Tasper

24 oktober 2019

Na een gedegen voorbereiding tussen Sociale partners in de sport (Werkgevers in de Sport, FNV Sport en Bewegen, CNV Vakmensen en de Unie) en Tasper is er begin oktober een definitief contract getekend in het kader van flexibele arbeidsvoorwaarden. Sociale partners in de sport (Werkgevers in de Sport, FNV Sport en Bewegen, CNV Vakmensen en […]

Lees verder

Arbeidsmarktanalyse van de sportsector 2017

30 januari 2018

De arbeidsmarkt voor de sportsector nader onderzocht In arbeidsmarktanalyse van de sport worden de belangrijkste kwantitatieve en kwalitatieve ontwikkelingen op de arbeidsmarkt in de sportsector beschreven. De arbeidsmarktanalyse is uitgevoerd door het CAOP in opdracht van Samen Presteren. Met de analyse ontstaat een beeld van de arbeidsmarkt en belangrijke trends in de sector, zodat daarop […]

Lees verder

Inspiratiebox helpt bij dialoog over duurzame inzetbaarheid

8 oktober 2015

Wat is een goede dialoog, waarom is die nodig en hoe voer je zo’n goede dialoog over duurzame inzetbaarheid? De digitale Inspiratiebox biedt antwoord op die vragen (en nog veel meer). Met de praktische hulpmiddelen uit de box wordt het onderwerp ineens veel beter hanteerbaar. De denktank Dialoog heeft de Inspiratiebox ontwikkeld. Deelnemers Barbara Mura […]

Lees verder

Werken met jaaruren: het kan vaak beter

8 oktober 2015

Werken in de sport is niet altijd een 9 tot 5-baan. In sommige perioden kunnen de werkzaamheden oplopen, bijvoorbeeld om wedstrijden, toernooien en evenementen te organiseren. Op andere momenten in het jaar kunnen de werkzaamheden weer teruglopen. In de CAO Sport werken we daarom al langere tijd met jaaruren. Uit onderzoek blijkt dat sportorganisaties nog […]

Lees verder

Uw eigen route naar slimmer werken

8 oktober 2015

Wilt u zelf aan de slag met slimmer werken? Gebruik de digitale box Slimmer werken, met inspiratiemateriaal en bouwstenen. Het werkatelier Slimmer werken, een pilot met vertegenwoordigers van de sector, heeft handreikingen voor werkgevers en werknemers opgeleverd. In een organisatie die slimmer gaat werken, bewandelen de medewerkers nieuwe wegen. Er bestaat geen instrument dat je […]

Lees verder

Sportmobiliteitscentrum: ook loopbaan- en ontwikkelpunt!

8 oktober 2015

Het Sportmobiliteitscentrum (SMC) gaat de activiteiten uitbreiden. Om de mobiliteit in de sportsector te vergroten, gaat het SMC zich ook richten op loopbaanadvies, loopbaanbegeleiding en activiteiten om de duurzame inzetbaarheid te vergroten. Het huidige aanbod, om boventallige medewerkers te begeleiden en zo mogelijk voor de sportsector te behouden, blijft. Loopbaanportal ‘Ontwikkel jezelf!’ De eerste uitbreiding […]

Lees verder

Vastgegroeide processen losmaken met slimmer werken

8 oktober 2015

‘Slimmer werken spreekt mij aan omdat het een manier is om vastgegroeide manieren van werken los te maken. Je ziet vaak dat organisaties op een bepaalde manier werken, want ‘dat hebben we altijd zo gedaan’. Nieuwe medewerkers rollen erin en passen zich aan. Met slimmer werken kun je als organisatie weer energiek en innovatief worden.’ […]

Lees verder

Meerjarenbeleidsplan telt vier hoofdthema’s

8 oktober 2015

Modernisering van de arbeidsvoorwaarden en arbeidsverhoudingen; duurzame inzetbaarheid; inspelen op beleids- en maatschappelijke ontwikkelingen; kwaliteit waarborgen. Dat zijn de vier hoofdthema’s voor de sportsector voor de jaren 2016 – 2020. Ze komen voort uit de uitkomsten van de arbeidsmarktanalyse en staan ook hoog op de meeste lijstjes van belangrijke punten bij sociale partners. Uiteraard sluiten […]

Lees verder

Arbeidsmarkt voor sportsector in beeld

8 oktober 2015

De sportsector heeft stevige ambities, onder andere met de Sportagenda 2016 en sport als middel voor maatschappelijke doelstellingen. Dat vraagt het nodige van de sportorganisaties en werknemers. Tegelijkertijd moeten werknemers, door de verhoging van de pensioengerechtigde leeftijd, langer doorwerken. Maar dan moeten ze wel in staat zijn om langer gezond en vitaal aan het werk […]

Lees verder

Samenwerkende partijen:

  • WOS Werkgeversorganisatie in de Sport
  • FNV Sport
  • CNV Vakmensen
  • De Unie
Lees meer over onze samenwerking