Wat doet Samen Presteren
voor mij ?

Arbeidsmarktanalyse van de sportsector 2017

De arbeidsmarkt voor de sportsector nader onderzocht

In arbeidsmarktanalyse van de sport worden de belangrijkste kwantitatieve en kwalitatieve ontwikkelingen op de arbeidsmarkt in de sportsector beschreven. De arbeidsmarktanalyse is uitgevoerd door het CAOP in opdracht van Samen Presteren. Met de analyse ontstaat een beeld van de arbeidsmarkt en belangrijke trends in de sector, zodat daarop door sociale partners kan worden ingespeeld. Het doel van het onderzoek was ten eerste een actueel overzicht te geven van de aard en omvang van de sector. Ten tweede was het doel inzicht te krijgen in hoe de sportsector zich ontwikkeld heeft op de thema’s uit de meerjarenafspraken 2016-2018 van de sociale partners. Op deze thema’s wordt door sociale partners ingezet om de arbeidsvoorwaarden en –verhoudingen te verbeteren.

Meerjarenafspraken 2016-2018 sector sport

Hierin staan de volgende vijf thema’s centraal:

1.            Loopbaan en ontwikkelen
2.            Presteren en ontwikkelen
3.            Vitaliteit en slimmer werken
4.            Pensioen
5.            Fiscaliteit

Arbeidsmarktanalyse & infographic:

U kunt de arbeidsmarktanalyse via deze link vinden.

 

 

 

Samenwerkende partijen:

  • WOS Werkgeversorganisatie in de Sport
  • FNV Sport
  • CNV
  • De Unie
Lees meer over onze samenwerking