Wat doet Samen Presteren
voor mij ?

Deel 2 workshop Het Nieuwe Werkgeven

Samen Presteren biedt directeuren en leidinggevenden van sportorganisaties een workshop van 2 dagdelen aan over:

Hét Nieuwe Werkgeven
De vernieuwingsagenda voor de CAO Sport geeft nieuwe impulsen aan de arbeidsverhoudingen; zowel sturen op prestaties en ontwikkeling als ruimte voor een optimale work-life balance vergen een andere stijl van leiding geven. Een wezenlijk onderdeel hierbij is Het Nieuwe Gesprek; activerend en SMART over competent, gezond en gemotiveerd werken.

Het arbeidsmarktfonds heeft AWVN met haar brede marktkennis gevraagd voor deze workshop. De workshop worden verzorgd door Piet Vessies, senior beleidsadviseur bij AWVN. Er wordt gewerkt met een kleine groep van max. 12 deelnemers voor stevige discussie en intensieve oefening. Heeft u vragen, neem dan contact op met Marjolijn Spoorenberg: m.spoorenberg@werkgeverindesport.nl

Locatie
NOC*NSF
Papendallaan 60
Arnhem Zaal 0.06

Workshop deel 2
13 maart 2014 (13.00 – 17.00)
•Ervaringen naar aanleiding van de praktijkopdracht
•Vervolg het Nieuwe Gesprek
•Betekenis en vertaling voor de eigen organisatie

Klik hier om u aan te melden.

Samenwerkende partijen:

  • WOS Werkgeversorganisatie in de Sport
  • FNV Sport
  • CNV Vakmensen
  • De Unie
Lees meer over onze samenwerking