Wat doet Samen Presteren
voor mij ?

Fiscale versterking sportsector in april, mei en juni

In het kader van het project ‘Fiscale versterking sportsector’ stelt ‘Samen Presteren, Arbeidsmarktfonds voor de Sport’ een fiscalist ter beschikking aan de sportsector. Deze fiscalist kan ondersteuning bieden bij de invoering van de werkkostenregeling en het inrichten van ‘kleine contracten’. Op 25 februari jl. heeft een starbijeenkomst plaatsgevonden, maar in aanvulling hierop worden kosteloos (vervolg)sessies aangeboden van maximaal 1,5 uur per organisatie.
Doelgroep
De verdiepende sessies zijn bedoeld voor de functionarissen die betrokken zijn bij het HR-beleid van de sportorganisatie en/of verantwoordelijk zijn voor de fiscaliteiten en arbeidsverhoudingen.
Gesprek
In een tijdsbestek van maximaal 1,5 uur worden uw vragen gedefinieerd en wordt bekeken welke oplossingsrichting het beste bij uw situatie past. Indien mogelijk worden praktische vervolgacties benoemd, die u vervolgens in uw organisatie kunt uitzetten.
Huiswerk
Om optimaal rendement uit de verdiepende sessie te halen vragen wij u om tevoren over uw vragen na te denken en een week van tevoren een beschrijving van uw situatie met de dan al levende vragen in te dienen. Zo kan de fiscalist zich op uw vragen voorbereiden en kunnen direct zo praktisch mogelijke vervolgacties benoemd worden.

Als u interesse heeft voor een gesprek met de fiscalist kunt u dit kenbaar via een email naar info@samenpresteren.nl dan nemen wij contact met u op om een afspraak in te plannen. U kunt ook zelf bellen naar het secretariaat van Samen Presteren: 070-3765750 (Nicole Westerman).

Samenwerkende partijen:

  • WOS Werkgeversorganisatie in de Sport
  • FNV Sport
  • CNV Vakmensen
  • De Unie
Lees meer over onze samenwerking