Wat doet Samen Presteren
voor mij ?

Startbijeenkomst fiscale versterking sportsector

In het kader van het project ‘Fiscale versterking sportsector’ stelt ‘Samen Presteren, Arbeidsmarktfonds voor de Sport’ een fiscalist ter beschikking aan de sportsector. Deze fiscalist kan ondersteuning bieden bij de invoering van de werkkostenregeling en het inrichten van ‘kleine contracten’. De aftrap vindt plaats met een startbijeenkomst.

Startbijeenkomst
Dinsdag 25 februari van 13.30 uur tot uiterlijk 16.30 uur zal op Papendal tijdens een interactieve startbijeenkomst een toelichting worden gegeven op de inhoudelijke aspecten van de werkkostenregeling en vraagpunten omtrent kleine contracten. U gaat hierbij zelf actief aan de slag! In aansluiting op de startbijeenkomst kunt u zich vervolgens inschrijven voor een verdiepende individuele en praktische vervolgsessie van maximaal 1,5 uur per organisatie.

Doelgroep
De bijeenkomst en vervolgsessies zijn bedoeld voor de functionarissen die betrokken zijn bij het HR-beleid van de sportorganisatie en/of verantwoordelijk zijn voor de fiscaliteiten en arbeidsverhoudingen.

Werkkostenregeling
Het zal u niet ontgaan zijn dat de verplichte invoering van de werkkostenregeling tot 2015 is uitgesteld. Uw organisatie heeft door het besluit van de staatssecretaris een jaar extra de tijd om de overstap op een goede manier voor te bereiden. Deze tijd is voor veel sportorganisaties gewenst en zeker geen reden om achterover te leunen. Het volgen van de startbijeenkomst is een mooie eerste stap in het traject dat nog te gaan is. Bent u al beter in de materie ingevoerd, dan kunt u tijdens deze bijeenkomst ook uw verdiepende vragen stellen.

Kleine contracten en vrijwilligers
Op de website www.sportwerkgever.nl is sinds enkele weken het recent ontwikkelde “Stroomschema (kleine) dienstverbanden” beschikbaar gesteld. Dit stroomschema is door de WOS in samenwerking met PGGM HR Advies, vakorganisaties, deskundigen uit de sportsector, de belastingdienst en UWV ontwikkeld. De reden hiervoor was dat in de praktijk blijkt dat dit onderwerp nog heel dikwijls door praktische niet altijd fiscaal optimale afspraken wordt geregeerd. Tijdens de bijeenkomst wordt ingegaan op de inrichting van ‘kleine contracten’ en de fiscale en juridische hangijzers die daarbij een rol spelen, zoals: wanneer is het arbeidsrecht van toepassing? Moet uw organisatie loonheffing inhouden? Wanneer is iemand (nog) vrijwilliger?

De bijeenkomst is volgeboekt, maar heeft u belangstelling voor ondersteuning door een fiscalist?
Laat ons dit weten via een email naar info@samenpresteren.nl.

Samenwerkende partijen:

  • WOS Werkgeversorganisatie in de Sport
  • FNV Sport
  • CNV Vakmensen
  • De Unie
Lees meer over onze samenwerking