Wat doet Samen Presteren
voor mij ?

Kickoff, intakegesprekken, go….

1e fotot

 

 

 

Kenniscentrum Sport Nieuwsbrief 1, maart 2016

Kickoff, intakegesprekken, go….

20 januari kwamen veel deelnemende buurtsportcoaches en hun werkgevers naar Ede voor de kickoff van de EVC-pilot. Uiteindelijk zijn we gestart met 25 buurtsportcoaches vanuit zeven werkgevers: SportIDNieuwegein, De Gelderse Sportfederatie, SRO Amersfoort, Sportservice Zwolle, Sportservice Ede, Sportfederatie Berkelland en de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen.

2e foto

Kickoff, 20 januari, Ede

Direct aansluitend heeft EVC-aanbieder JEP/Certiforce de quickscans uitgezet en intakegesprekken met iedere deelnemer gepland. Het geluid dat Yvonne de Vries  bij de intakegesprekken regelmatig van de kandidaten te horen kreeg : “ Is toch wel veel werk je portfolio opbouwen…., maar ik ging er eigenlijk ook niet van uit dat ik binnen een paar uur klaar  zou zijn”. Yvonne beaamt dat het veel werk is. ‘Maar een EVC-traject is een mooi instrument om de werkervaring zichtbaar en tastbaar te maken. ‘ Zij constateert ook dat er verschillen zijn tussen de portfolio’s van de verschillende kandidaten. Sommige kandidaten hebben in het verleden nog niets aan portfolio opgebouwd en inzichtelijk gemaakt. Deze kandidaten moeten vanaf ‘nul’ aan de slag. Daarentegen is er ook een aantal dat al wat op de plank had liggen en deze verslagen met bijhorende bewijsstukken meteen heeft toegevoegd. We zijn van start….

JEP/Certiforce heeft met de kandidaten afgesproken dat de deadline voor het vullen van het portfolio 15 mei 2016 is. Dit schept duidelijkheid voor de deelnemers, maar geeft ook richting aan het vervolg.

3e foto

 

 

 

 

 

Ontwikkeling nascholing gestart

Samen met CIOSNL, CIOS Arnhem, de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en de EVC-aanbieder zijn we 27 januari gestart met de ontwikkeling van de nascholing. Doel is om eind mei, als deelnemende buurtsportcoaches helder hebben welke competenties nog ontbreken, een passend nascholingsaanbod te kunnen bieden.  Met als basis het erkende competentieprofiel buurtsportcoach zijn opleiders aan de slag om concreet nascholingsaanbod te ontwikkelen. En hoewel de vorm en omvang van de nascholing nu nog niet bekend is kunnen we al wel melden dat we de kosten voor werkgevers/werknemers net als de kosten van het EVC-traject voor een deel kunnen subsidiëren. Voor de zomer maken we het aanbod bekend. Uiterlijk oktober 2016 kunnen deelnemers starten met de nascholing.

4e foto

 

 

Samenwerkende partijen:

  • WOS Werkgeversorganisatie in de Sport
  • FNV Sport
  • CNV Vakmensen
  • De Unie
Lees meer over onze samenwerking