Wat doet Samen Presteren
voor mij ?

28 september Pilot EVC: ervaringen delen en vervolg

Nieuwsbrief 4, 16 juni 2016

1e fotot

 

 

 

 

20 januari waren we met alle deelnemers en samenwerkingspartners bij elkaar voor de kickoff van de pilot EVC buurtsportcoaches. 15 juni sluiten de portfolio’s en aansluitend vinden de assessments plaats. Iedere deelnemende buursportcoach ontvangt vervolgens een ervaringsrapportage en -certificaat.

Na de zomer, op 28 september, organiseren we een bijeenkomst bij Kenniscentrum Sport in Ede om deze belangrijke stap in het EVC-traject te markeren. We kijken graag met jullie terug op hoe het is gegaan en hebben Mulier Instituut gevraagd om met jullie te evalueren. Daarnaast hopen en verwachten wij dat een aantal buurtsportcoaches alle competenties uit het erkende brancheprofiel heeft aangetoond en dat we de eerste branchecertificaten kunnen uitreiken. Voor degenen die nog niet alle competenties hebben aangetoond presenteren we samen met CIOS en HAN de mogelijkheden voor bijscholing.

Aangepaste datum: De bijeenkomst is 28 september 2016, van 10.00 tot 12.30 uur in Ede, met aansluitend lunch voor wie wil/kan blijven. Meld je nu aan via deze link en zet alvast in je agenda.

Mulier Instituut evalueert de pilot EVC buurtsportcoaches

We hebben Mulier Instituut gevraagd en bereid gevonden om de pilot te evalueren. We vinden het belangrijk om inzicht te verwerven in de ervaren meerwaarde van het EVC-traject door buurtsportcoaches en door werkgevers. En daarnaast inzichten, tips en aanbevelingen te verzamelen die van belang zijn voor verbeteringen op het proces en de inhoud en de verdere verbreiding van het traject. Wat kunnen jullie verwachten?:

● Rond de zomer, na het assessment en de rapportage, ontvangen buurtsportcoaches en werkgevers een korte online vragenlijst.
● Tijdens de gezamenlijke bijeenkomst op 21 september 2016 begeleidt Mulier een focusgroepgesprek waarin verder gevraagd wordt naar ervaringen.
● Begin oktober volgt daaruit een eerste rapportage.
● Na afronding van de scholingen volgen enkele telefonische interviews naar de ervaringen. Waar een korte aanvullende rapportage op volgt.

cyclus

Ervaringsrapportage en -certificaat versus branchecertificaat

Er is bij sommigen wat verwarring over de status van de certificaten. Iedere buurtsportcoach die het traject doorloopt ontvangt een ervaringsrapportage en een ervaringscertificaat.

 

De competenties die jij als bewijslast hebt ingevoerd in je portfolio en die vervolgens door de assessor zijn beoordeeld geven aan waar je staat ten opzichte van de erkende branchestandaard buurtsportcoach. Het maakt glashelder wat je weet en wat je kunt. Deze rapportage en het certificaat ontvang je van de EVC-aanbieder.

Als je alle competenties hebt aangetoond en je wilt in aanmerking komen voor het branchecertificaat leg je je ervaringscertificaat aan een onafhankelijke examencommissie voor. Die toetst of het proces door bevoegde/erkende partijen is uitgevoerd en steekproefsgewijs op deelnemersniveau. Als je al 100% scoorde op alle onderdelen op je ervaringscertificaat kom je meteen in aanmerking voor het branchecertificaat. Als er in eerste instantie nog competenties ontbraken leg je naast je Ervaringscertificaat ook de bewijzen van aanvullende scholing voor aan de examencommissie en vraag je alsnog het branchecertificaat aan. Als je je branchecertificaat hebt, wordt dit ook geregistreerd in het brancheregister.

Omdat er nog geen beroeps-/brancheorganisatie voor buurtsportcoaches is zal Kenniscentrum Sport dit register in eerste instantie beheren. Beroeps-/branchevorming is opgenomen in de ‘kwaliteitsimpuls’ binnen het programma Sport en bewegen in de buurt. Afhankelijk van de waarde die werkgevers, werknemers en samenwerkingspartners aan certificering hechten kan het onderdeel zijn van beroeps-/branchevorming. Voor buurtsportcoaches maken het ervarings- en branchecertificaat nu al glashelder wat ze weten en kunnen. Hoeveel ze al hebben geleerd en gedaan in de praktijk. Dat geeft zelfvertrouwen (en nieuwe mogelijkheden). En je krijgt meer waardering van je collega’s en je werkgever. Het kan werkgever en buurtsportcoach helpen om gericht te werken aan verdere ontwikkeling. Het certificaat is voor buurtsportcoaches een mooie aanvulling op hun diploma’s en CV.

buurtsportcoaches

Nu ook drie losse filmpjes van (collega)buurtsportcoaches

Naast een compilatiefilmpje zijn er nu ook drie losse filmpjes van:

Annejet Cramer, buurtsportcoach bij SportService Zwolle

Harry Hamstra, buurtsportcoach bij SRO Amersfoort en

Nicolette Piscaer, buurtsportcoach bij Sportservice Wageningen.

Ze vertellen over hun achtergrond, hun werk als buurtsportcoach en waarom ze meedoen aan de pilot EVC buurtsportcoaches.

Voel je vrij om de filmpjes zelf te delen!

 

 

 

 

 

Samenwerkende partijen:

  • WOS Werkgeversorganisatie in de Sport
  • FNV Sport
  • CNV
  • De Unie
Lees meer over onze samenwerking